Einars Trä AB
Historia

FÖRETAGETS HISTORIA

Einars Trä AB startades av Einar Johansson på 1930 talet. Einar köpte skogsposter som han avverkade och sedan sågade upp på plats i skogen. Till detta hade han en råoljemotor som han flyttade runt.

1944 kom familjen till Skillingaryd. Där uppförde man ett sågverk med en enklingad såg med endast ett vindskydd som skydd omkring sågverket.

1958 flyttade man till den nuvarande platsen. 

1972 köptes den första hyveln en Jonsered H 45.

1976 gjordes en stor ombyggnad och man investerade i en Ari reduceringssåg.

1978 dog Einar. Företaget drevs vidare som sterbhus.

1984 övertog Einars son Ingvar Egerhag bolaget. Ingvar började omgående bygga ut sågverket och investerade i ett justeringsverk.

1987 köptes en grannfastighet och där byggdes en ny hyvellinje, med en Waco 3000 hyvel och en dubbel Waco bandsåg. Kringutrustningen är köpt från Jonab.

1998 började såglinjen blir utsliten och man beslöt sig för att sälja den och bara satsa på hyvling.

2005 byggdes den andra hyvellinjen i det gamla såghuset. Denna linje har en Waco 3000 hyvel. Kringutrustningen är köpt från Tomas Hall.

2008 överlät Ingvar och Kerstin företaget till sina tre barn Peter, Håkan och Anna. Det är Peter och Ingvar som jobbar i företaget idag. Håkan och Anna har andra arbeten.

2011 påbörjades bygget av den tredje hyvellinjen.  Den stod klar under år 2012, och är en toppmodern hyvellinje med en Waco 5000 hyvel och Waco dubbelbandsåg. All kringutrustning är levererad från Tomas Hall.

Den nya hyvellinjen klarar att hyvla de flesta förekommande dimensioner som finns på trävarumarknaden. Under 2011 hyvlades ca 40 000 m3 på de två befintliga hyvellinjerna. Med den nya hyvellinjen vi har nu så har  hyvlingskapaciteten fördubblats till 80 000 m3/år.

 

 

 

Välkommen
Tjänster
Kontakta oss